Mùa thu
Bầu trời mùa thu đã đến

Những cái tên đã lãng quên rồi, lại trở về mới tinh
tên từng người, từng người, cắm sâu vào lồng ngực


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)