Là người Triều Tiên đầu tiên
Sang học trường Đại học Sorbonne Paris của Pháp
Là người học rất giỏi, về nước
Ngay sau đó anh ta bỏ học
Trên con đường trở về
trở thành kẻ chuyên ám sát
Đi theo từ Nhật Bản sang Thượng Hải
bắn chết Kim Ok-gyun của Đảng Khai hoá
Đem xác chết ấy
bêu đầu

Sát thủ Hong Jong-u trở về nước mình một cách ung dung
Đang sống với chức sắc nhỏ bằng cái công cán ấy
thì đối đầu với Hiệp hội Độc lập Hội Cộng đồng Vạn dân
lập ra Hiệp hội Hoàng Quốc
động viên tất cả lực lượng gánh thuê vác mướn
dẫn đầu việc đánh đổ Hiệp hội Độc lập

Kẻ đã âm mưu lật đổ vương triều cuối cùng của Triều Tiên
chính người như vậy
đến hôm nay trên mọi miền của đất nước này
là con cháu của Hong Jong-u vẫn lộng hành

Lịch sử vẫn cho những kẻ quay lưng lại lịch sử có đất để sống

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)