Có lúc nào bỗng quay lại nhìn những ngày đã sống
Nếu được một lần
Gặp lại một vài người mình muốn gặp
Có niềm vui nào hơn niềm vui đó không

Từ sau đó việc ta làm được
Cũng như những việc ta không thể làm
Sẽ hoá thành một, như nhau
Trong lồng ngực trống rỗng của tôi
có bàn tay vẫy gọi
Bây giờ quay lại
Nếu ta được đi tiếp đến những nơi
Mà những việc phải làm đang chờ đợi
Có niềm vui nào hơn niềm vui đó không

Như tiếng còi vang lên trong sáng sớm
Thế gian đến giờ vẫn là đứa trẻ thơ
Nếu từ bây giờ trong ta có một vài nỗi nhớ
Có niềm vui nào hơn niềm vui ấy không


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)