Nét mặt của người trút hơi thở cuối cùng thật là yên tĩnh
Cuối khuôn mặt kia
còn đọng lại chút hơi tàn
Yên lặng

Đừng buồn


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)