Anh thanh niên hai chín tuổi
đã cắm Thái Cực Kỳ trên đỉnh núi Everest, Hymalaya
Anh ta cùng đứng đó
với Thái Cực Kỳ

Phải chăng chỉ là sức mạnh
Phải chăng chỉ là ý nghĩa
Hay chỉ là vận mệnh

Đỉnh núi đó không phải là mặt đất
Sau mấy vạn năm
với tất cả mọi người
đỉnh núi đó là Thiên đàng

Từ mặt đất
thời xa xưa, khi Ju-mong mới mười hai tuổi đã không quản chết chóc trốn đi
từ họ Hae
đổi thành họ Go
dựng đất nước bằng cung đình lợp mái cỏ tranh
đã là vua đồng minh Go-gu-ryeo
Từ đó cho đến nay
Go Sang-don
việc anh ta đã leo lên đỉnh Everest
thì bây giờ
anh ta không còn việc gì làm nữa
trong thời gian
các quốc kỳ của Bán đảo Hàn, Đông Bắc Á
và Thái Cực Kỳ
cùng phấp phới bên nhau trên đỉnh Everest

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)