Sau khi tôi ở tù ra lần thứ tư
Nhưng vẫn là ngày đang tại ngoại
Tôi như đứa trẻ lên mười
Vẽ con chim lên tờ tiền 1000 won
Và sử dụng cùng với nhiều loại tiền khác nữa

Sáu năm trôi qua
Ngày 16 tháng 2 năm 1998
Tờ giấy 1000 won
Có con chim tôi vẽ
Lại trở về với tôi

Tờ tiền sử dụng ở Anseong, tỉnh Kyeongki
Ở bên kia bờ biển
Trở lại với tôi trong quán rượu, ở khách sạn KAL đảo Jeju

Chính tôi, tôi chẳng hiểu tại làm sao nữa
Tờ giấy tiền - lâu rồi lại đến cùng tôi


Nguồn: Bài hát ngày mai (thơ), Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)