Khi em đến và phát ra tín hiệu
Từ đó, tôi không còn biết tôi là ai nữa

Khi băng tan
Nếu em là nước
Tôi trở thành tiếng nước chảy rì rào
Nếu ngày sau tôi là nước
Thì em sẽ trở thành tiếng nước vui reo

Lối rẽ thênh thang của thời gian quay lại
Cái ngày muốn đổi áo mặc cho ai
Dù đến ngàn năm
Nếu chỉ có mình tôi, thì cái đó có nghĩa gì đâu
Đi khắp bất cứ đâu
Chỉ là em, em, em, chỉ là em, tôi tồn tại dài lâu!


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)