Trên đất này du khách thưa dần

Sẽ có du khách
Sau mấy năm nữa
Sẽ có những du khách
quay lại
Đất này, phía sau rừng chẳng đẹp lắm sao

Những du khách
Với bộ mặt nhẻm đen, khi mặt trời mờ lặn
Sẽ quay lại, vào làng
Ngại ngần, lưỡng lự
Mệt mỏi trong tiếng chó sủa lan xa

Dù mệt mỏi rã rời
những người cô đơn sẽ vui cùng nhau họp lại
Dù vất vả thế nào, những người du khách no đủ
Sẽ họp lại cùng nhau
Trong làn khói chiều muộn màng lan toả
Đất này sẽ càng đẹp biết bao

Thay cho thời gian qua, chỉ có vội vàng và đang ghét
Bỗng thưa đi những người du khách giống như chú, bác, cô, dì...


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)