Kết cục!
Tôi được sinh ra sẽ không phải là người

Sau này
Nếu tôi trở thành thú rừng là được
Không phải thú rừng to lớn
Chỉ là con thú nhỏ cũng hay
Hoặc là
Chỉ cần thành con Amip
Mắt thường không thấy được

Mấy năm trước đây đã không như thế
Nếu được sinh ra trở lại là người
Tôi sẽ không là con trai
Tốt xấu thế nào
Chỉ cần là đứa con gái dốt nát, sinh đến mười một đứa con, mất bảy cũng xong
Thế nhưng đến bây giờ, tôi hoàn toàn chưa được sinh ra là con người


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)