Con người sống hoà thuận
trên con đường dốc ngõ hẻm kia!
Tại đó
hạnh phúc trong những gia đình nghèo đúng là niềm hạnh phúc thực sự


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)