Cụ già Nam-su có tài săn thỏ, mất đã hai ngày
con gái Ok-sin đã lấy chồng, đến nay mới biết
Vào đến đường làng cách nhà còn năm dặm
xoã tóc, khóc oà thảm thiết, như muốn chết cùng cha
Nước mắt ròng ròng che hết lối vào ra
che hết cả đường đi phía trước
Cô vừa vào đến làng, chân chưa dừng bước
tất cả phụ nữ trong làng, lũ lượt ào ra
Ai cũng xót xa chặc lưỡi
Tất cả cùng nhau cất tiếng khóc, tức tưởi
Nỗi đau dồn lên trùm cả xóm làng
Chỉ từng ấy thôi, cũng đủ tình thương
cho cụ già đã mất, chân duỗi thẳng như bình thường lần nữa
Đúng là thế
Dù là nỗi đau cũng vào mùa đấy chứ

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)