Có phải chỉ vào thời điểm đó
Chim kuku mới gáy
Mỗi ban sáng tinh mơ, trời còn mờ tối
Chim kuku mới gáy

Đó là dấu hiệu báo trời mưa

Có phải chăng chỉ có vào lúc đó
Ngày mưa
Mưa rơi suốt cả ngày
Chim kuku cứ gáy
Chim kuku cứ gáy

Phải chăng vũ trụ từ khi ấy
Được nâng cao lên như thế
Con chim kuku, con chim kuku gáy


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)