Hãy nhìn kìa
Sự ngu đần trên biển kia
Có một con bướm trắng đang bay
Quỷ thần trí tuệ

Tất cả sách vở trên thế gian này bị xếp lại


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)