Đừng lo
Gió rồi còn thổi nữa, những đám cây trụi lá còn nô đùa trong gió


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)