Sự chân thật đến vào chiều tối
Với ai đó là trái tim trống rỗng
Với ai đó là bóng tối bắt đầu
Những điều đó
Đến lúc muộn màng, thành từng câu chuyện

Những ánh lửa cửa hàng rượu
Đã vội vàng chiếu sáng


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)