Căn nhà bên đường
không có sân,
không hàng rào.
Một chiếc giày đi đâu?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)