Có mười hai gà non mới nở trong sân,
mẹ của chúng cũng đang ở đó.

Chắc chắn sẽ có diều hâu bay lững lờ trên không trung.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)