Cây thông sau khi chặt ngã,
Qua một năm,
Vẫn còn chưa chết,
Thế đó.
Ai nói được thế gian này chỉ sống có một lần?

May thay ta nhìn thấy biển,
Thử hỏi biển rằng,
Có câu trả lời nào đáng giá không?
Với vô vàn tiếng sóng vỗ bờ,
Với tiếng hót chim Hải âu, mổ hoài vào sóng biển!


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)