Tôi không thích nói
Suốt ngày chỉ có lời nói như vậy sao
Sao lúc nào cũng chỉ một chủ đề như vậy

Bây giờ để lại phía sau tất cả sự ngạo mạn
Tôi sợ hãi cả viết văn
Có bài văn khác
Chủ đề khác ở ngay bên cạnh
Sao chỉ có viết văn vậy sao

Bầu trời rộng lớn cũng là điều may mắn
Còn dưới bầu trời
Con sâu nhỏ nhất cũng thật là may mắn
Còn tôi, ở giữa lửng lơ, không to không nhỏ
Đi đây đi đó, tìm kiếm khắp mọi nơi
Cũng chỉ mới tìm được đâu mười một từ
Mà trong đó ba, bốn từ vừa đánh mất


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)