Anh ra đi trước
Mang theo tất cả nỗi đau buồn không nguôi của tôi
Im lặng như đoá hoa anh túc trắng ngày hè, mím chặt


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)