Bên bờ hồ
anh đã gọi tên em.
Sau tiếng vọng xa dần
Em!
Em ở đâu
Em ở đâu!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)