Giữa tiếng khóc của hư không xa xôi
Từ phương trời này một mũi tên bắn đi
Từ phương trời kia một mũi tên bắn tới
Xa nhau hàng ngàn dặm
Đối đầu, gặp nhau
Ô, kìa!
Cùng nhau rơi xuống
Trước bàn chân tôi, cắm phập!

Hỡi con thơ
Hỡi con thơ! Hãy ngủ yên lành!


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)