Một cuộc đời
mơ cuộc đời khác
Những bông hoa lê cuối xuân rung động
chờ trăng lên
Một cuộc đời
giống cuộc đời khác
Cánh đồng hoa kiều mạch trong đêm hè
chờ trăng lên
Một cuộc đời
chôn cuộc đời khác
Mùa đông
những bông tuyết rơi xối xả hôm qua
chờ trăng lên bằng tất cả cơ thể mình

Ném hòn đá xuống
Hòn đá vùi sâu trong tuyết
Bắt đầu cuộc đời khác

Cuối cùng trăng đã mọc


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)