Vừa mới đây thôi
Tôi đã đến Annapurna
Chắc là khoảng 1500 năm về trước
Hình như tôi cũng đã đến đây
Ngay bây giờ
Ở đây tôi được đón chào rất nồng nhiệt
Cuối cùng thì hai tôi lại dính chặt vào nhau
Sự đổ vỡ chói loà
Không dung nạp một chữ viết nào
Sự đổ vỡ chói loà
Vì vậy mà
Nơi đây, Annapurna trở thành sự tối tăm dốt nát
Chính lúc này tôi không còn nữa
Đã từ xa xưa, tôi có lúc đã là kẻ ăn mày, đôi khi lại là thằng lừa đảo!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)