Cha mất đã được mười năm
Tình nghĩa anh em vốn mặn nồng
Những bỗng có bất đồng
Anh Sang-phil và em Sang-gu bỗng xa dần trong quan hệ
Đúng là chẳng có gì đáng kể
hai anh em vẫn ruộng trên ruộng dưới kề nhau
Trận lụt vừa qua
xảy ra chuyện tranh giành nhau lấy nước
Nông dân tranh giành nước như chó tranh cướp thức ăn
Thế là hai người xắn tay đánh nhau chẳng phân biệt em anh
Mọi người trong làng xung quanh ào ào kéo đến
Có anh Hong-sik cố can ngăn hoà giải
"A, chúng mày vẫn nhìn thấy mộ cha đấy chứ!
Sao nỡ nào làm những điều bất hiếu đến thế à!"
Sau đó
Ngày mồng chín, tháng đông chí, giỗ cha
trong mỗi nhà
đều chuẩn bị bàn thờ riêng
Anh Sang-phil
hay tun rằng Sang-gu chuẩn bị bàn cúng riêng
vội vàng chạy đến
đá tung bàn cúng bố của Sang-gu:
"Cái thằng này, quỷ thần đâu mà nhận cúng ở hai nhà"
Vợ chồng Sang-gu cũng chẳng cho qua
Cha
đã từ bỏ người con lớn không có lễ nghi, không đáng giá một xu
con trai à, ngoài tôi ra không là ai hết!"
Vợ Sang-gu sắp xếp bàn thờ bị lật, ngồi khóc hu hu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)