Nếu chỉ là hôm nay
Thì không phải là hôm nay
Hơi thở buồn
Làm mờ kính cửa sổ

Nếu chỉ là hôm nay
Thì không phải là hôm nay
Trên cửa sông thuỷ triều đang xuống
Ngày mai của một ai đó đang tắt dần

Chỉ có thuỷ triều lúc hoàng hôn tạo nên thế gian này
Hôm nay là ngày mai của hôm qua

Có ước mong
được nhìn lại cảnh thuỷ triều xuống của Kochi
Thuỷ triều đang lên
Hôm nay chẳng bao lâu sẽ là hôm qua của ngày mai

Những con sóng chậm chạp cất lên lời nói
Hãy biết rằng
Có thế gian này thì phải có thế gian kia
Cuộc đời của tôi chẳng phải chính là kế tiếp của hôm nay đó sao


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)