Tiểu hàn rồi đại hàn
Bất chợt mùa xuân chợt đến
Thấy thương thương hạt tuyết còn vương lại trên luống cày

Là con người ư
Là con người và con thú rừng ư
Chẳng phải đất của bố mẹ ta để lại đó sao
Hãy nghiêng tai lắng nghe
Chẳng phải từ lòng đất vọng lên tiếng trống

A, dù chỉ một tháng một lần
Hãy nằm úp xuống đất
Lắng tai nghe
Từ trong lòng đất
Chẳng phải đang vọng lên tiếng chuông của Ông Cha ta đó sao


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)