Đường chân trời thấp tại đảo Seonyu ở Gogunsan
mặt trời rơi tõm xuống.

không nên buồn một cách tuỳ tiện.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)