Chúng ta nói
Mỗi chúng ta chọn một con đường
Vì ai đó khuyên chúng ta lựa chọn
Chúng ta nói
Nước chảy xuống những quả đồi
Vì ai đó khuyên nước chảy

Ôi, sự hiểu biết của con người thảm hại làm sao.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)