Giữa đêm
Hãy nghe tiếng ồn ào của thú rừng
Đâu là trong, đâu là ngoài
Sáng sớm
Tất cả thú rừng im lặng
Hãy lắng nghe tiếng gió thổi

Từ bỏ sự gắn bó suốt mấy nghìn năm


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)