Chưa có đánh giá nào
Nước: Bungary
1 bài thơ
Tạo ngày 12/11/2008 22:36 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 14/11/2008 02:03 bởi hongha83
Kiril Hristov (Кирил Христов, 1875-1944) là nhà thơ Bungari, học trường hải quân rồi đến Bỉ học luật. Sau khi tốt nghiệp, làm giáo viên, về sau là giáo sư văn học. Từ năm 1930 đến năm 1938 sống ở Praha. Có các tác phẩm thơ như: Đất (Трепети), Thơ trữ tình (Поезия). Mất năm 69 tuổi.

Nguồn: Những nhà thơ Bungari/ NXB Sivat, 1985.