Xa xa rừng xanh đẹp
Ngủ giấc mộng ban mai
Một sắc hồng óng ánh
Phủ lên trời nghiêng vai

Mờ những ngôi sao lạc
Những chấm nhỏ buồn như
Mắt tình nhân xa cách
Lệ nóng hổi trào rơi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)