Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
1 bài thơ
2 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (231 bài)
- Đỗ Mục (116 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
- Trương Việt Linh (1 bài)
Tạo ngày 27/02/2014 17:38 bởi tôn tiền tử
Kinh Triệu nữ tử 京兆女子 tức một nữ nhân đất Trường An, sống vào cuối đời Đường, họ tên thật và thân thế không rõ, thơ còn 1 bài.