Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (277 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Lý Hạ (60 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Nguyên Chẩn (44 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 10/10/2008 20:35 bởi hongha83
Kinh Thúc 荊叔 không rõ năm sinh năm mất, thích sống ẩn dật, không ra làm quan, ước sống khoảng đời vua Đường Đức Tông đến Tuyên Tông. Trong "Toàn Đường thi" còn lưu giữ bài thơ duy nhất của ông là "Đề Từ Ân tháp" 題慈恩塔 được khắc tại tháp chùa Từ Ân ở Trường An. Đá khắc bài thơ này tới đời Tống vẫn còn.