題慈恩塔

漢國山河在,
秦陵草樹深。
暮雲千里色,
無處不傷心。

 

Đề Từ Ân tháp

Hán quốc sơn hà tại,
Tần Lăng thảo thụ thâm.
Mộ vân thiên lý sắc,
Vô xứ bất thương tâm.

 

Dịch nghĩa

Nhìn xuống thấy sơn hà từ đời Hán vẫn còn đây,
Lăng tẩm nhà Đường cây cỏ um tùm.
Sắc mây chiều nhìn quanh cả ngàn dặm,
Không chỗ nào không thấy đau lòng (vì nhà Đường sắp mất).


Từ Ân tháp do pháp sư Huyền Trang xây trong khu vực chùa Từ Ân. Còn gọi là Đại Nhạn tháp, gồm 6 tầng, cao 300 thước cổ. Di tích nay còn là địa điểm du lịch, ở phía nam thủ phủ Tây An, tỉnh Thiểm Tây.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Nước non nhà Hán còn đây,
Tần Lăng cây cỏ chen dày mộ vua.
Chiều mây ngàn dặm thẩn thơ,
Nơi nào chẳng xát chẳng vò dạ ai.


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Nhà Hán còn sông núi,
Tần Lăng cây cỏ râm.
Mây chiều ngàn dặm sắc,
Nào chỗ chẳng thương tâm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vẫn còn đây sơn hà đời Hán
Lăng nhà Đường trong đám cỏ cây
Mây chiều ngàn dặm cao dày
Nhìn đâu cũng thấy đó đây đau lòng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Núi sông nhà Hán còn đây
Tần Lăng đây đó cỏ cây um tùm
Nơi nào là chẳng thương tâm
Mây chiều ngàn dặm bâng khuâng gợi buồn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nước non từ Hán vẫn còn đây,
Lăng tẩm nhà Đường cỏ mọc đầy.
Mây sắc chiều nhìn quanh vạn dặm,
Nơi nào cũng thấy cảnh chua cay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời