"Em sẽ đến mỗi lần nghe gió thổi"
Lời hứa em như tan biến mất rồi
Tôi ngu dại, tôi nghe lời nói vội
Lời nói tình cờ vớ vẩn quá đi thôi

Tuyết nặng hạt rơi nỗi buồn trước cửa
Lòng biệt ly thân thể tựa băng trôi
Tôi chẳng hiểu, có gì mà mong nữa
Tôi dại khờ ngốc nghếch quá đi thôi


Nguồn: Đến khi hoa mẫu đơn nở, NXB Văn học, 2007.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)