Trăng trôi, cánh đồng trôi
Vòng vo quanh tường đá
Bóng ai ngời trắng xoá
Từng dây bạc chói loà
Tâm hồn ngày xuân mới
Trên đồng mơ đi xa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)