Trăng trôi, cánh đồng trôi
Vòng vo quanh tường đá
Bóng ai ngời trắng xoá
Từng dây bạc chói loà
Tâm hồn ngày xuân mới
Trên đồng mơ đi xa


Nguồn: Đến khi hoa mẫu đơn nở, NXB Văn học, 2007.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)