Giấc mơ chăng, nhắm mắt buồn
Con đường xanh với tâm hồn bay cao
Trong tim như có ánh sao
Ngừng thương ngừng nhớ biết bao lệ tràn


Nguồn: Đến khi hoa mẫu đơn nở, NXB Văn học, 2007.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)