Giấc mơ chăng, nhắm mắt buồn
Con đường xanh với tâm hồn bay cao
Trong tim như có ánh sao
Ngừng thương ngừng nhớ biết bao lệ tràn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)