Nhớ sao người của đêm đêm
Người đi lặng lẽ êm đềm nhớ thương
Bóng trăng già, tấm lòng vương
Đêm dài đơn lẻ nhớ thương một mình

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)