Ngắm nhìn trên cỏ sương rơi
Nước mắt lấm tấm mi ai những ngày
Như mơ, sức sống ngập đầy
Trái tim thổn thức nói lời ấm êm.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)