Ai người hiểu tâm hồn tôi
Như tôi hiểu tấm lòng tôi một mình
Có đau, đâu đó mà tìm

Nếu có được, tôi giữ gìn dâng hiến
Gửi tới người tất cả tấm lòng tôi
Giọt nước mắt chân thành không lừa dối
Và bao điều tốt đẹp ngọc sương đêm

Ôi, mong quá
Người hiểu tôi như tôi hiểu lòng mình
Có chăng nữa cũng chỉ tìm trong mộng

Tình yêu cháy bừng trong ngọc quý
Ngọn lửa bùng trong viên ngọc lưu ly
Tâm hồn tôi ảo mờ như khói lửa
Tôi một mình chẳng hiểu cả tình yêu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)