Chẳng lẽ chẳng có ai biết nhiều hơn thế
Hay chỉ là nước mắt thấm bờ vai
Dưới sao sáng hơi thở buồn lặng lẽ
Hoá thành sương, giọt, giọt hạt sương mai


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)