Dập dềnh mở ngực cửa sông
Cỏ cây theo sóng thẹn thùng lướt xuôi
Con tàu chạm ngực ngày vui
Bàn chân trần đỏ tới lui ngập ngừng.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)