Ngắm nhìn trên cỏ sương rơi
Nước mắt lấm tấm mi ai những ngày
Như mơ, sức sống ngập đầy
Trái tim thổn thức những lời ấm êm


Nguồn: Đến khi hoa mẫu đơn nở, NXB Văn học, 2007.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)