Ở đâu đó trong tâm hồn tôi
Chảy dòng sông vô tận
Ánh nắng ban mai hừng lên phấn chấn
Làm kích động làn sóng bạc, lung linh
Trong mắt tôi, trong trái tim, trong dòng máu nóng
Tâm hồn tôi đang ẩn chứa nỗi lâng lâng
Ở đâu đó trong tâm hồn tôi
Chảy dòng sông vô tận

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)