Dòng máu đỏ chảy khắp cơ thể
Đọng vào trong đôi mắt nhắm nghiền
Con dao sắc hay một lời sắc nhọn
Không làm ngừng dòng máu đó trong ta


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)