Bản làng, nơi vui chơi của cô dâu mới
Trong trái tim, như ngọc sáng ngời ngời
Nơi xa ấy, sao mà mong nhớ quá
Trên đường làng bè bạn đứng xa xôi.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)