Ôi mùa thu đã nhuốm vàng
Lửa rừng trong ánh hào quang sáng ngời
Lá hồng bay xuống chơi vơi
Chị tôi như tỉnh (Ôi thu nhuốm vàng)

Nay mai ngày Tết thu sang
Nỗi lo gió thổi khô hanh bầu trời
Chị như hiểu rõ lòng tôi
Ôi muà thu đã muôn nơi nhuốm vàng


Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)