Như sợi tơ lòng cô dâu mới cưới
Khi bóng râm tàn trong cành hoa ấy
Trong lòng tôi toả ánh sáng lung linh
Trong lòng tôi toả ánh sáng lung linh
Của một ngày nắng chói


Nguồn: Đến khi hoa mẫu đơn nở, NXB Văn học, 2007.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)